അടക്കുക

രേഖകള്‍

സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ, ഓർഡറുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും. പി.ഡി .എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2018 ഏപ്രിൽ വരെ മൂന്നുമാസക്കാലത്തേക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ പെയ്മെന്റ് – ചെലവ് അനുവദിക്കൽ 08/06/2018 കാണുക (401 KB)
ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തന പദ്ധതി 2018 04/06/2018 കാണുക (7 MB)
കോർപ്പറേഷൻ തീരദേശ നിയന്ത്രണം സോൺ അറിയിപ്പ് 2018 01/06/2018 കാണുക (424 KB)
പ്രീ-ഡ്രൈവിംഗ് പരീക്ഷ പരിശീലനം – ലഘുരേഖ 25/05/2018 കാണുക (3 MB)
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ 2016 25/05/2018 കാണുക (5 MB)
ജില്ലാ കാനേഷുമാരി കൈപ്പുസ്തകം 13/04/2018 കാണുക (4 MB)
രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് & ആശുപത്രി 12/04/2018 കാണുക (1 MB)
ഇന്ദിര ഗാന്ധി പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് 12/04/2018 കാണുക (470 KB)
ടൗൺ & കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് 15/03/2018 കാണുക (266 KB)
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് 15/03/2018 കാണുക (310 KB)