രേഖകള്‍

സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ, ഓർഡറുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും. പി.ഡി .എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2018 ഏപ്രിൽ വരെ മൂന്നുമാസക്കാലത്തേക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ പെയ്മെന്റ് – ചെലവ് അനുവദിക്കൽ 08/06/2018 കാണുക (401 KB)
ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തന പദ്ധതി 2018 04/06/2018 കാണുക (7 MB)
കോർപ്പറേഷൻ തീരദേശ നിയന്ത്രണം സോൺ അറിയിപ്പ് 2018 01/06/2018 കാണുക (424 KB)
പ്രീ-ഡ്രൈവിംഗ് പരീക്ഷ പരിശീലനം – ലഘുരേഖ 25/05/2018 കാണുക (3 MB)
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ 2016 25/05/2018 കാണുക (5 MB)
ജില്ലാ കാനേഷുമാരി കൈപ്പുസ്തകം 13/04/2018 കാണുക (4 MB)
രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് & ആശുപത്രി 12/04/2018 കാണുക (1 MB)
ഇന്ദിര ഗാന്ധി പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് 12/04/2018 കാണുക (470 KB)
ടൗൺ & കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് 15/03/2018 കാണുക (266 KB)
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് 15/03/2018 കാണുക (310 KB)