അടക്കുക

നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്(കോവിഡ് -19)

ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം +91-490 2332222/2332960/9495755776/8075768822

ആരോഗ്യ സഹായ നമ്പറുകൾ +91-490 2334042/8592861000, 9497379127, 7736658005

മാഹിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ യാത്രാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കുക: 9486492452 (Whatsapp)

പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം +91-490 2333513/2332200

ജില്ല ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

വര്‍ത്തമാനകാല സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല
  • അഴിമുഖം
    അഴിമുഖം - വൈകുന്നേര കാഴ്ച
  • Walkway lamp
    പുഴയോര നടപ്പാത
  • വീക്ഷണകേന്ദ്രം
    മൂപ്പൻകുന്ന് -വീക്ഷണകേന്ദ്രം