അടക്കുക

ജില്ല ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

Governer
ബഹു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഡോ. കിരൺ ബേദി
cm
ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. വി. നാരായണസാമി
Chief
ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അശ്വനി കുമാർ ഐ.എ.എസ്.
ചിത്രങ്ങളില്ല
ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ. ടി. അരുൺ, ഐ.ഏ.എസ്.
റീജിയണൽ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശ്രീ. അമൻ ശർമ

വര്‍ത്തമാനകാല സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല
  • അഴിമുഖം
    അഴിമുഖം - വൈകുന്നേര കാഴ്ച
  • Walkway lamp
    പുഴയോര നടപ്പാത
  • വീക്ഷണകേന്ദ്രം
    മൂപ്പൻകുന്ന് -വീക്ഷണകേന്ദ്രം