അടക്കുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

എം .പി /എം.ൽ.എ /ആർ .എ

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
Member of Parliament ശ്രീ .വൈദ്യലിംഗംപാർലിമെന്റ് അംഗം (ലോകസഭ)No.79, കണ്ടപ്പ മുതലിയാർ തെരുവ് പുതുച്ചേരി-605 001.91-413-2227622
Member of Palrliment ശ്രീ .എൻ . ഗോകുലകൃഷ്ണൻപാർലിമെന്റ് അംഗം (രാജ്യസഭ )17,1st ക്രോസ്സ് അജിസ് നഗർ , റെഡിയർപാളയം പുതുച്ചേരി 605010.
MLA ഡോ : വി. രാമചന്ദ്രൻനിയമസഭ അംഗംദീപം , പന്തക്കൽ (പോസ്റ്റ്) നാലുതറ മാഹി -67331091-490-2358825
റീജിയണൽ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അമൻ ശർമറീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർra[dot]mahe[at]nic[dot]inറീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റരുടെ കാര്യാലയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൌസ് മാഹി91-490-2332222

വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല സുനിൽകുമാർമുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർmunc[dot]mahe[at]nic[dot]inമാഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാഹി9446047233