Close

NGOs

Anaswara Vanitha Samajam

Anaswara Vanitha Samajam Cherukallayi -Mahe

Phone : 0490-2332036

Dr.Ansari Memorial Arts & Sports Club

Dr.Ansari Memorial Arts & Sports Club Mahe

Phone : 0490-2333243

Fisherman Welfare Committee

Fisherman Welfare Committee Parakkal Mahe

Phone : 0490-2332988

Freedom Fighters Organization

Freedom Fighters Organization Mahe

Phone : 0490-2332913

Junior Chamber

Junior Chamber Mahe

Phone : 0490-2332271

Lions club

Lions club Mahe

Phone : 0490-2332556

Navajyothi Mahila Samajam

Navajyothi Mahila Samajam Parakkal-Mahe

Phone : 0490-2332923

Pensioner’s Association

Pensioner's Association Mahe

Phone : 0490-2334589

Rotary club

Rotary club Near College Ground Mahe

Phone : 0490-2332770