Kisan Kalyan Kariyashala

03/05/2018 - 03/06/2018 Civil Station

As a part of Gram Swaraj Abhiyan 2018 celebration, Kisan Kalyan Kariyashala program conducted at Mahe by Agriculture Department

kisan kisan kisan kisan kisan kisan kisan